Filmēšana
biznesam
Pasākumu
filmēšana
Mūzikas
filmēšana
Kāzu
video
Filmēšana
ārzemēs
Filmu
filmēšana

Profesionāli veidots  

kāzu video

Kvalitatīvi izveidotai kāzu video filmai ir sevišķa vērtība. Tie ir dzīves skaistākie mirkļi, kas caur ekrānu atgriežas. Kāzu filma ir ģimenes relikvija.

♦ Pieredzējis filmētājs! ♦

Profesionāla kāzu filmēšana - lai gan Jūs, gan viss kāzām veltītais, saglabātos visskaitākajās atmiņās.

KONCERTU FILMĒŠANA

Profesionāla koncertu filmēšana vispirms nozīmē skaņas ierakstīšanu perfektā kvalitātē. Kopā ar izcilu video attēla kvalitāti tas sniedz patiesi saviļņojošu mūzikas baudījumu arī skatoties koncerta videoierakstu.

Pasākumu filmēšana

♦ KONFERENČU FILMĒŠANA

                    ♦ DISKUSIJU FILMĒŠANA

  ♦ PREZENTĀCIJU FILMĒŠANA

                                  ♦ SVINĪGU AKTU FILMĒŠANA
              ♦ SEMINĀRU FILMĒŠANA

♦ BIZNESA PASĀKUMU FILMĒŠANA

Video filmēšana
Video montāža
Videografika
Video kodēšana
DVD autorings
DVD tiražēšana
 

Profesionāla filmēšana un video montāža.
Tel. +371 26606652 | email:
www.filmetajs.lv